Unija

UNIJA APP

Unija app vodstvu omogoča pregled nad stanjem in poslovanjem podjetja. Kot vodja lahko spremljate odprte obveznosti in terjatve do poslovnih partnerjev, preko posebnih poročil pa spremljate tudi uspešnost poslovanja in črpate informacije za vaše prihodnje odločanje. Poleg tega pa Unija app vsem vašim zaposlenim omogoča pregled njihovih plačilnih list, dostop do internih pravilnikov in Aktov, povezanih z zaposlenimi, vpogled na oglasno desko podjetja in direktno komunikacijo s kadrovskim in finančnim oddelkom v Uniji.

Google Play App Store
ProGMBH screenshot